Uitgelicht

voordelig samen scheiden

KOSTEN: VOORDELIG EN DESKUNDIG SAMEN SCHEIDEN!

Bij ons kunt u via mediaton, als één van u of u allebei voor een toevoeging in aanmerking komt, voordelig scheiden. U betaalt bij ons altijd de laagste eigen bijdrage, € 55,- of € 109,-. Dat komt doordat wij MfN geregistreerd zijn. Dat voordeel hebt u niet bij een “gewone” advocaat. Daarnaast betaalt u altijd, bij iedere advocaat, tenminste € 83,- griffierecht.

Er zijn tegenwoordig heel veel mogelijkheden om via internet of andere scheidingsbemiddelaars die geen advocaat zijn te scheiden. Pas daar voor op! Vaak betaalt u uiteindelijk toch te veel en wordt u niet deskundig geholpen.

wettelijke indexering 2020

De wettelijke indexering 2020 bedraagt 2,5 %.

Dat percentage geldt voor alle alimentaties, tenzij iets anders is afgesproken of iets anders in de uitspraak van de rechter staat. U moet de te betalen alimentatie zelf in overleg met uw ex aanpassen met het wettelijke percentage. Zie voor voorgaande jaren het LBIO

 

Bij ons kunt u via mediationals één van u of u allebei voor een toevoeging in aanmerking komt, voordelig scheiden. U betaalt bij ons altijd de laagste eigen bijdrage, € 55,- of € 109,-. Dat komt doordat wij MfN geregistreerd zijn. 

Dat voordeel hebt u niet bij een “gewone” advocaat. Daarnaast betaalt u altijd, bij iedere advocaat, tenminste € 83,- griffierecht.

 

Bij een echtscheiding geldt ieders eigen inkomen en vermogen. Dat wordt dus niet opgeteld. Als er kinderen in het huishouden zijn dan geldt ieder als éénoudergezin.

Komt één van u beiden niet in aanmerking voor een toevoeging dan wordt de helft van de uren op uurtarief  in rekening gebracht.

Voorbeeld 1: het verzamelinkomen van de vrouw over 2018 (het peiljaar) was €10.000 en dat van de man was € 23.000,-. U woont nog samen met de kinderen dus u geldt allebei als éénouder. Bij ons betaalt u dan samen een eigen bijdrage van 2 x € 55 = € 110,- , bij een niet MfN-advocaat 2 x € 353,- = € 706,-. Dat scheelt al aanzienlijk, maar:

Voorbeeld 2: het verzamelinkomen over 2018 van de vrouw was € 34.000,- en dat van de man ook. U woont nog samen met de kinderen. Bij ons betaalt u dan samen een eigen bijdrage van 2 x 109 = € 218, - maar bij een niet MfN -advocaat maar liefst 2 x € 881,- = € 1.762,-!

Voorbeeld 3: u hebt geen kinderen, het verzamelinkomen van de vrouw over 2017 is € 18.000,- en dat van de man € 28.000,- Bij ons betaalt u 2 x € 109,- = € 218,-, bij een niet MfN -advocaat € 353,- + € 881,- = € 1.234,-

Het grote financiële voordeel van samen en respectvol scheiden is dus dat u altijd, in geval van een toevoeging, voor de laagste bijdrage in aanmerking komt. Dat is niet het geval als ieder een eigen advocaat neemt. Samen scheiden is niet alleen veel beter voor de kinderen en de onderlinge verhoudingen, maar ook voor uw portemonnee!

Als u ons geheel of gedeeltelijk op urenbasis moet betalen, dan kunt u via zelfwerkzaamheid aanzienlijk besparen.

Nog vragen? Bel ons: 612535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder-online nieuws

29 januari 2020