Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

De schuldsaneringsregeling is bedoeld voor mensen die buiten hun schuld in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen. De regeling duurt in beginsel drie jaar en er gelden strenge verplichtingen. Wanneer de rechter oordeelt dat de schuldenaar zich gedurende die drie jaar aan de uit de regeling voortvloeiende verplichtingen heeft gehouden, wordt hem een zogenaamde schone lei gegeven.

Dit betekent dat de schulden die bestonden op het moment dat de schuldenregeling is uitgesproken niet langer afdwingbaar zijn. Zonder schone lei verklaring blijven de schulden bestaan.

Wanneer heb je een advocaat nodig?

  • Als je niet wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling en je bent het er niet mee eens, dan heb je een advocaat nodig om van die beslissing in hoger beroep te gaan;Als de bewindvoerder de rechtbank heeft verzocht de schuldsaneringsregeling tussentijds te beëindigen, kun je je laten bijstaan;
  • Als de bewindvoerder de rechtbank heeft verzocht aan het einde van de looptijd op de schuldsaneringsregeling te beëindigen zonder schone lei verklaring, kun je je laten bijstaan
  • Als de rechtbank heeft besloten de schuldsaneringsregeling (tussentijds) te beëindigen (zonder schone lei) en je bent het er niet mee eens, dan heb je een advocaat nodig om van die beslissing in hoger beroep te gaan.
  • Wanneer de rechtbank een beslissing heeft genomen waar je het niet mee eens bent is het zaak om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Binnen 8 dagen moet er namelijk hoger beroep worden ingesteld. Hoe eerder u contact met ons op neemt, hoe meer we voor u kunnen doen.