Kosten besparen door zelfwerkzaamheid:

U kunt kosten besparen door zelfwerkzaamheid. Anders dan bij de meeste internetscheidingen moet er wel eerst een kennismakingsgesprek op kantoor, of bij u thuis, zijn. Een zorgvuldige echtscheiding blijft maatwerk.

In dat gesprek worden de mogelijkheden doorgenomen. U heeft dit gesprek dan zelf al voorbereid aan de hand van de tevoren toegestuurde checklist en de benodigde stukken verzameld. Als cliënt krijgt u vervolgens per e-mail de benodigde modules om zoveel mogelijk onderdelen van een convenant zelf te maken. Die stuurt u per mail terug naar de mediator. Die verwerkt het geheel tot een eindconcept. Het uurtarief blijft van toepassing, maar met deze werkwijze kunt u behoorlijk besparen op de factuur.

Echtscheiden aan huis

In sommige gevallen is het voor u prettiger de echtscheiding bij u thuis te bespreken. U heeft alle papieren bij de hand, er kan door de mediator misschien met kinderen worden gesproken, u hoeft niet van huis.

Echtscheiden: een convenant in een dag

Het kan vervelend, tijdrovend en ontregelend zijn als u een aantal keren naar de mediator moet. Daarom is er de mogelijkheid van scheiden in één dag. Er wordt een hele dag voor u gereserveerd. U doet het voorwerk en neemt aan de hand van de tevoren toegestuurde checklist alle benodigde papieren mee. We nemen de zaak door. Zijn er  onduidelijkheden dan proberen we die direct helder te krijgen. Alimentatie wordt uitgerekend, een concept convenant wordt opgesteld, de stukken worden besproken, zo nodig bijgesteld, en aan het eind van de dag, of zoveel eerder als mogelijk, wordt het convenant getekend. Deze faciliteit is beperkt beschikbaar. Een scheiding op deze wijze is alleen mogelijk als beide echtelieden er aan toe zijn en de gevolgen van de scheiding kunnen overzien en aanvaarden. Dit is ter beoordeling van de mediator.

Echtscheiden: avondbespreking

U wilt geen vrij nemen voor de echtscheiding. Er is dan de mogelijkheid van avondbezoek. Deze faciliteit is beperkt beschikbaar.