Naut wil een omgangsregeling

Naut is nu een jaar weg bij zijn vriendin Joyce. Zij woonden samen zonder dat zij getrouwd waren, zonder geregistreerd partnerschap en zonder dat er een samenlevingscontract was. Naut en Joyce hebben samen een zoon van 2 jaar. Naut ziet zijn zoon wel, maar heel onregelmatig. Joyce vindt het niet goed voor hun zoon dat hij bij Naut overnacht, omdat hij nog zo jong is. Naut wil duidelijke afspraken die op papier staan en hij wil ook zijn zoon vaker bij zich hebben.

Lees meer...

Bij het personen- en familierecht spelen naast juridische en fiscale zaken meestal ook emoties een grote rol. Onze familierechtadvocaten staan u hierin bij: betrokken maar professioneel. Wij streven in beginsel naar een oplossing die in overleg tot stand kan komen (mediation bij echtscheiding). Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan vertegenwoordigen wij u tijdens de gehele juridische procedure.

Bij personen- en famiiierecht mag u denken aan conflicten rond:

 • Echtscheiding (lees meer over kinderen, ouderlijk gezag, omgang en alimentatie)

 • einde samenwonen

 • boedelverdeling
 • alimentatie
 • omgangsregelingen
 • voogdij
 • curatele en onderbewindstelling
 • ouderlijk gezag
 • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • adoptie
 • erkenning of ontkenning van vaderschap
 • voornaamswijziging
 • pensioenverdeling en - verevening