Bij het personen- en familierecht spelen naast juridische en fiscale zaken meestal ook emoties een grote rol. Onze familierechtadvocaten staan u hierin bij: betrokken maar professioneel. Wij streven in beginsel naar een oplossing die in overleg tot stand kan komen (mediation bij echtscheiding). Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan vertegenwoordigen wij u tijdens de gehele juridische procedure.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

De schuldsaneringsregeling is bedoeld voor mensen die buiten hun schuld in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen. De regeling duurt in beginsel drie jaar en er gelden strenge verplichtingen. Wanneer de rechter oordeelt dat de schuldenaar zich gedurende die drie jaar aan de uit de regeling voortvloeiende verplichtingen heeft gehouden, wordt hem een zogenaamde schone lei gegeven.

Wat is mediation? Bij Mediation (bemiddeling) wordt de scheiding in goed onderling overleg geregeld. Doel van de mediation is het maken van goed doordachte  afspraken over (o.a.) de kinderen, de alimentatie en de verdeling van bezittingen, schulden en het pensioen. Dat maakt de kans dat er ook op termijn geen slepende conflicten ontstaan het grootst.

Onder ‘vreemdelingenrecht’ vallen alle problemen die te maken hebben met mensen die geen Nederlandse nationaliteit hebben, zoals asielzoekers of vluchtelingen, maar ook niet-Nederlanders die in aanmerkingen willen komen voor gezinshereniging of gezinsvorming.