Paola komt uit de Dominicaanse Republiek en is getrouwd met Henk, die in Nederland woont en werkt. Paola heeft in de Dominicaanse Republiek geen werk en wil graag bij Henk in Nederland komen wonen. Henk weet niet hoe dat moet en vraagt advies aan een advocaat.
Paola kan niet zomaar naar Nederland reizen en hier komen wonen. Ze moet daarvoor eerst toestemming krijgen van de IND.

De advocaat legt uit dat Paola eerst in de Dominicaanse Republiek een basisexamen inburgering moet afleggen en daarvoor moet slagen. Dit is een vereiste om naar Nederland te mogen komen. Daarnaast gelden er nog andere voorwaarden, onder andere dat Paola en Henk getrouwd moeten zijn. Het huwelijk moet Henk laten registreren bij de gemeente in Nederland waar hij woont.

Henk moet ook aan voorwaarden voldoen. Hij moet een inkomen hebben waarmee hij minimaal de bijstandsnorm (inkomenseis) voor een gezin moet verdienen. Bovendien moet dit werk duurzaam zijn; het werk moet minimaal nog een jaar beschikbaar zijn.
Dit laatste is een probleem. Henk heeft weliswaar werk, maar heeft een jaarcontract, dus een contract voor bepaalde tijd. Hij hoort pas over vijf maanden of zijn contract weer verlengd wordt met een jaar. Gelukkig is de werkgever van Henk zeer tevreden en hij biedt Henk direct een vaste baan aan. Niets staat de overkomst van Paola nog in de weg.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Henk en Paola hebben twee mogelijkheden: of Henk vraagt een advies aan de IND; als het advies positief is kan Paola naar de Nederlandse ambassade in de Dominicaanse Republiek om een machtiging tot voorlopig verblijf aan de vragen. Als Henk en Paola aan alle voorwaarden voldoen is dit de snelste manier.

Paola kan echter ook direct naar de Nederlandse ambassade in de Dominicaanse Republiek en direct de machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen. Dit kan beter zijn als de aanvraag mogelijk niet 100% zeker is en de IND nog bezwaren kan hebben tegen de overkomst van Paola. Het verschil is namelijk dat als het advies van de IND negatief is, er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen het negatieve advies. Wordt na een aanvraag van een machtiging tot voorlopig verblijf de aanvraag afgewezen, dan kan er wél bezwaar worden gemaakt tegen de beslissing en zelfs, als het bezwaar wordt afgewezen beroep worden ingesteld tegen de afwijzing bij de rechtbank.

Henk en Paola voldoen aan alle voorwaarden volgens de advocaat en Henk besluit een advies te vragen. Paola is inmiddels geslaagd voor haar examen. Na twee maanden komt het positieve advies van de IND: Paola kan de machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen en komt naar Nederland. Wat zij nu alleen nog moet doen is in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen. Paola krijgt dan een verblijfsvergunning onder de beperking 'verblijf bij echtgenoot' en zij kan daarmee ook werken.

Helaas is de liefde van korte duur: Henk blijkt een zeer dominante en agressieve man en maakt Paola het leven zuur. Hij eist dat zij alleen maar thuis blijft en het huishouden doet en als zij niet luistert dreigt hij dat hij wil scheiden en de IND informeert dat het huwelijk niet langer bestaat. Paola zit klem. Na de zoveelste mishandeling door Henk doet zij aangifte bij de politie en vlucht het huis uit naar een 'blijf-van-mijn-lijf-huis'. Ze wil ook direct scheiden, ze wil geen moment langer met deze man getrouwd blijven.

Paola begrijpt wel dat dit een probleem kan zijn voor haar verblijfsvergunning en vraagt haar advocaat om advies. Die legt uit dat nu het huwelijk mislukt is en ontbonden zal worden, de IND de verblijfsvergunning van Paola zal gaan intrekken. Paola zegt dat zij nog getrouwd is, maar helaas is het moment van verbreking van de samenleving voor de IND reden de verblijfsvergunning in te trekken. Paola moet dus de mogelijkheden van een andere verblijfsvergunning onder een andere beperking bekijken.

Normaalgesproken is het zo dat iemand die een verblijfsvergunning heeft voor het verblijf bij een partner pas na vijf jaar een vergunning voor 'voortgezet verblijf' kan aanvragen. Voortgezet verblijf betekent dat iemand een eigen verblijfsrecht krijgt onafhankelijk van het bestaan van een huwelijk. Een belangrijke voorwaarde is wel dat men aan de inburgeringsvereisten voldoet.

Helaas is Paola nog maar anderhalf jaar in Nederland en voldoet zij niet aan de voorwaarden. Gelukkig is er voor haar geval een uitzondering gemaakt: als het huwelijk eindigt door huiselijk geweld en dit aantoonbaar is, kan ook 'voortgezet verblijf' worden verleend. Paola ziet mogelijkheden en maakt een afspraak bij de IND om een aanvraag in te dienen. Na betaling van de leges wordt de aanvraag in behandeling genomen en moet Paola wachten op de beslissing van de IND. De toekomst ziet er weer wat zonniger voor haar uit.

Deze casus is maar een voorbeeld uit tal van mogelijkheden om een verblijfsvergunning te krijgen en een verblijfsvergunning kwijt te raken. Alle voorwaarden voor het krijgen van een verblijfsvergunning staan in principe op de site van de IND: www.ind.nl . Daar staan ook de normbedragen die gelden en welke documenten iemand nodig heeft om naar Nederland te kunnen komen en wordt alles uitgelegd over het inburgeringsexamen in het buitenland en de voorwaarden qua inburgering voor voortgezet verblijf en de legesbedragen.