Naut is nu een jaar weg bij zijn vriendin Joyce. Zij woonden samen zonder dat zij getrouwd waren, zonder geregistreerd partnerschap en zonder dat er een samenlevingscontract was. Naut en Joyce hebben samen een zoon van 2 jaar. Naut ziet zijn zoon wel, maar heel onregelmatig. Joyce vindt het niet goed voor hun zoon dat hij bij Naut overnacht, omdat hij nog zo jong is. Naut wil duidelijke afspraken die op papier staan en hij wil ook zijn zoon vaker bij zich hebben.

De advocaat zal in een gesprek aan Naut vragen hoe de omgang precies verloopt en of er mondeling afspraken zijn gemaakt. Ook vraagt de advocaat of Naut en Joyce gezamenlijk gezag hebben over hun zoon. Eerst onderzoekt de advocaat of Joyce het eens is met de omgangsregeling die Naut voorstelt door per brief een voorstel te doen. Als dit niet het geval is, dan kan de advocaat een verzoekschrift indienen bij de rechtbank, waarbij deze wordt gevraagd een regeling vast te stellen.