Chantal wil scheiden. Zij heeft met haar partner Rob twee jonge kinderen. Samen hebben zij een koophuis. Chantal vraagt zich af hoe ze de echtscheiding moet aanpakken.

Voor het regelen van een echtscheiding moeten veel vragen worden beantwoord en zaken geregeld: bij wie gaan de kinderen wonen, willen de ouders co-ouderschap, wie blijft in de echtelijke woning wonen, wie betaalt de hypotheeklasten tijdens de echtscheidingsprocedure, hoeveel kinderalimentatie wordt er betaald, is er ook een verplichting tot het betalen van partneralimentatie? Bij het opstarten van een echtscheidingsprocedure is het belangrijk of de partners verwachten dat ze het eens kunnen worden over deze zaken. Als zij ervoor kiezen de procedure gezamenlijk te doorlopen, dan gaan zij naar een mediator. Die legt de afspraken die Chantal en Rob samen hebben gemaakt vast op schrift in een convenant.

Als Chantal mediation niet zit zitten, dan gaat zij alleen naar een advocaat die bovengenoemde onderwerpen met haar bespreekt. Het is belangrijk dat de advocaat goed weet wat Chantal wil, want hij/zij zal zich inzetten om dat voor haar te bereiken. Ook wanneer Chantal kiest voor een eigen advocaat en Rob ook, dan kunnen zij onderling overleggen over de gevolgen van de echtscheiding. Dit vindt plaats in brieven van de advocaten, maar ook kan er een viergesprek plaatsvinden, waarbij Chantal, Rob en hun beide advocaten aanwezig zijn. In de echtscheidingsprocedure zal er steeds oog zijn voor het belang van de minderjarige kinderen als deze er zijn.