Annette heeft bezoek gehad van de Raad voor de Kinderbescherming in verband met een melding bij Veilig Thuis door school. Zij zou haar zoontje Bas ernstig verwaarlozen.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een verzoek tot Ondertoezichtstelling (OTS) ingediend bij de rechtbank. Annette is het niet eens met het verzoek. Zij vraagt zich af wat zij kan doen om hiertegen in te gaan.

De advocaat van Annette zal met haar bespreken wat een ondertoezichtstelling inhoudt. Ze bespreken de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om een ondertoezichtstelling te kunnen uitspreken. Samen kijken ze of aangetoond kan worden dat aan deze voorwaarden niet is voldaan. Daarnaast zal de advocaat informeren naar de vader van Bas. Heeft hij samen met Annette het ouderlijk gezag? Misschien heeft hij ook een advocaat ingeschakeld. Dan is het goed als beide advocaten kunnen overleggen. De advocaat gaat met Annette mee naar de rechtbankzitting waar het verzoek tot ondertoezichtstelling wordt besproken. Daar zal de advocaat het standpunt van Annette naar voren brengen.