Orienterend gesprek

U kunt bij ons terecht voor een oriënterend gesprek. Heeft u een advocaat nodig? Klikt het met deze advocaat? Het eerste oriënterende gesprek van maximaal 20 minuten is gratis. Duurt het eerste gesprek langer dan 20 minuten omdat de advocaat u op uw verzoek inhoudelijk adviseert over uw situatie, dan wordt voor het resterende deel van het gesprek in overleg het uurtarief in rekening gebracht. Eventueel daarop volgende werkzaamheden vinden ook plaats op uurtarief.

Heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging) en neemt de advocaat uw zaak aan? Dan valt het eerste gesprek onder de toevoeging en worden hiervoor geen kosten gerekend.

Toevoeging of betalend
Hoeveel kost een advocaat? Dit hangt allereerst af van de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, een ´toevoeging´ of niet. Of u een toevoeging kunt krijgen, hangt af van uw inkomen en vermogen en soms ook van de aard van de zaak. Zie voor de toevoegingscriteria de site van de Raad voor Rechtsbijstand. U kunt daar ook een proefberekening maken. Bij mediation, waaronder scheidingsbemiddeling, betaalt u altijd de laagste eigen bijdrage.

Het uurtarief
Wij werken globaal met tarieven conform het volgende overzicht. Afhankelijk van de mate van specialisatie van de behandelende advocaat, de spoedeisendheid van de zaak of het belang van de zaak wordt in elke zaak individueel een uurtarief afgesproken. In sommige gevallen kan een prijsafspraak voor de hele zaak worden gemaakt . In de meeste gevallen is echter niet te voorzien hoe gecompliceerd de zaak zal blijken. Wel zullen we zo goed mogelijk een inschatting maken. Wij werken niet op ´no cure-no pay basis´ No cure no pay houdt in dat het honorarium geheel afhankelijk is van het resultaat.

Verschotten
Verschotten zijn kosten die buiten het honorarium en buiten de kantoorkosten vallen. Te denken valt aan uittreksels uit de burgerlijke stand, bij de kamer van koophandel, het kadaster, kosten van getuigen en deskundigen, of van de deurwaarder. Deze kosten worden aan u doorberekend.

Proceskosten
Deze kunnen bestaan uit het griffierecht, zie overzicht voor het gerecht waar de zaak dient, en de kosten van de tegenpartij wanneer de zaak wordt verloren. Dat zijn dan niet de werkelijke kosten maar de zogeheten geliquideerde kosten. Deze kunnen van te voren worden ingeschat aan de hand van tabellen. In familiezaken wordt haast nooit een proceskostenveroordeling uitgesproken.