Voor cliënten die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (de toevoeging) gelden de volgende tarieven:


basisuurtarief:
- € 190,00 exclusief 6 % kantoorkosten en 21% BTW = totaal per uur € 243,69

uurtarief specialist
- € 210,- exclusief 6 % kantoorkosten en 21% BTW = totaal per uur € 269,34

uurtarief ingeval van spoed of andere bijzondere omstandigheden, zoals onder andere hoge complexiteit of vergoeding door een verzekeraar of een derde 

- € 250,- exclusief 6 % kantoorkosten en 21%  BTW = totaal € 320,65

Als uw inkomen net boven de grens ligt van gefinancierde rechtsbijstand, kan het uurtarief worden gematigd. ook andere redenen kunnen een rol spelen, dus aarzel niet daarover met ons in overleg te gaan. Vaak is ook een betalingsregeling wel bespreekbaar.
Bij eenvoudige zaken is een vaste prijs voor de hele zaak bespreekbaar.


Tenslotte

  • Alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Met u wordt tijdig overlegd wanneer de kosten dreigen tegen te vallen.
  • Los van het tarief van uw eigen advocaat staan de zogeheten verschotten, zoals griffierechten, uittreksels van de burgerlijke stand, Kamer van Koophandel.
  • In het geval van een procedure bestaat de mogelijkheid dat u tot het betalen van de proceskosten van de tegenpartij wordt veroordeeld (overigens gebeurt dit vrijwel nooit binnen familierecht). Dit risico wordt altijd door ons vooraf zo goed mogelijk ingeschat.
  • De opdracht wordt schriftelijk vastgelegd met het sluiten van een opdrachtovereenkomst, waarin de algemene en eventuele bijzondere voorwaarden zijn vastgelegd.