(echt) scheidingsconvenant
overeenkomst waarin partijen afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding.

Akte van berusting
document dat getekend wordt indien betreffende partij akkoord gaat met de scheiding, zodat deze kan worden ingeschreven in de registers van de burgelijke stand.

Bemiddeling of mediation
partijen komen zelf tot een gezamenlijke oplossing van hun conflict met behulp van een onafhankelijke derde (de mediator of bemiddelaar).

Beschikking
uitspraak van de rechter.

Co-ouderschap
ouderschapsregeling waarbij de ouders de zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen.

Grosse
een gewaarmerkt afschrift van een vonnis of beschikking dat voor de partijen bestemd is.

LBIO ( Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen)
Instantie welke kosteloos zorgdraagt voor het innen van kinder – of partneralimentatie indien de onderhoudsplichtige verzuimt te betalen.

Ouderschapsplan
regeling waarin ouders die uit elkaar gaan afspraken maken over hun minderjarige kinderen.