IND
De immigratie- en naturalisatiedienst, het onderdeel van –thans- het Ministerie van Koninkrijksrelaties die gaat over het wel of niet verlenen van een verblijfsvergunning.

(echt) scheidingsconvenant
overeenkomst waarin partijen afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding.

Akte van berusting
document dat getekend wordt indien betreffende partij akkoord gaat met de scheiding, zodat deze kan worden ingeschreven in de registers van de burgelijke stand.

(echt) scheidingsconvenant
overeenkomst waarin partijen afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding.

Akte van berusting
document dat getekend wordt indien betreffende partij akkoord gaat met de scheiding, zodat deze kan worden ingeschreven in de registers van de burgelijke stand.

Aanhouding verdachte
Arrestatie; u kunt alleen worden aangehouden als u verdachte bent van een strafbaar feit