Verder-online nieuws

17 juni 2019

Op 14 januari 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest over omgang gewezen.

Als de rechter de redenen die de andere ouder aanvoert om omgang tegen te houden onvoldoende vindt, dan moet hij op korte termijn alle in het gegeven geval gepaste maatregelen nemen om de andere ouder ertoe te bewegen daaraan alsnog medewerking te verlenen.

Dat moet onder andere op grond van het Europese recht, dat de rechter verplicht zich zoveel mogelijk in te spannen om het recht op ‘family life’ tussen ouders en hun kinderen mogelijk te maken. Een uitzondering blijft dat het kind in extreme gevallen  "klem en verloren" kan raken.