Verder-online nieuws

10 juli 2020

In de loop van dit jaar legt mr. H.C. Kiers na 28 jaar zijn praktijk neer. De lopende zaken maakt hij zoveel als mogelijk af. Mevrouw M.F. Kiers zet de praktijk elders voort. Nadere informatie hierover volgt nog op deze website. Cliënten van mevrouw Kiers krijgen hierover in de loop van juli 2020 bericht. U kunt dus met nieuwe zaken gewoon nog bij ons terecht. Het kantoorpand aan de Pikeursbaan wordt verkocht. 

Corona-virus

Onze omgang met het onderwerp Corona is als volgt.

Wij laten de al gemaakte afspraken voor nu nog wel doorgaan en u kunt ook nog steeds een afspraak maken voor een nieuwe zaak of in een lopende zaak. We zullen geen handen schudden en gepaste afstand houden.

Ook wij willen verspreiding van het virus zo veel mogelijk voorkomen. Omdat wij een klein kantoor zijn en er dus niet veel mensen bij elkaar zijn blijven wij wel open. De secretaresse werkt zo veel mogelijk thuis.

KOSTEN: VOORDELIG EN DESKUNDIG SAMEN SCHEIDEN!

Bij ons kunt u via mediaton, als één van u of u allebei voor een toevoeging in aanmerking komt, voordelig scheiden. U betaalt bij ons altijd de laagste eigen bijdrage, € 55,- of € 109,-. Dat komt doordat wij MfN geregistreerd zijn. Dat voordeel hebt u niet bij een “gewone” advocaat. Daarnaast betaalt u altijd, bij iedere advocaat, tenminste € 83,- griffierecht.

Er zijn tegenwoordig heel veel mogelijkheden om via internet of andere scheidingsbemiddelaars die geen advocaat zijn te scheiden. Pas daar voor op! Vaak betaalt u uiteindelijk toch te veel en wordt u niet deskundig geholpen.

De wettelijke indexering 2020 bedraagt 2,5 %.

Dat percentage geldt voor alle alimentaties, tenzij iets anders is afgesproken of iets anders in de uitspraak van de rechter staat. U moet de te betalen alimentatie zelf in overleg met uw ex aanpassen met het wettelijke percentage. Zie voor voorgaande jaren het LBIO

Ouders kunnen sinds 1 april 2014 zelf regelen wie na hun overlijden het gezag over hun kind uitoefent.

Op 14 januari 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest over omgang gewezen.

"VERDER" is de website van vFAS, onze specialisatievereniging. logo verder

Bij een echtscheiding bestaat soms het misverstand dat van een verhuizing pas melding kan of moet worden gemaakt na de echtscheiding. Dat klopt niet!

Ons kantoor is aangesloten bij de vFAS, Vereniging voor gespecialiseerde familierechtadvocaten en mediators.

Deze vereniging heeft  van de Orde van Advocaten het Keurmerk voor specialistenverenigingen gekregen.

Dit houdt in dat de vFAS voldoet aan de strenge eisen die de Orde van Advocaten aan een specialistenvereniging worden gesteld.

Hiermee wordt onderstreept dat u bij ons kantoor verzekerd bent van kwaliteit.

Subcategorieën