De middagworkshop van het Vfas-congres heet “in contact gaan en blijven”.

Het zaaltje stroomt vol. Op de achtergrond stroomt het verkeer op de A2 lekker door.

Op het laatste moment schuift bij ons aan tafel vooraan in de hoek nog een cursist aan.

De docente komt enthousiast op gang. Het gaat over mentale modellen. We bekijken allemaal onze omgeving met onze eigen bril, vanuit ons eigen referentiekader, daar komt het op neer. Ineens zie ik uit een ooghoek de laatkomer bladeren en strepen. Wat doet hij nou? Hij neemt zorgvuldig een dossier door, en kijkt af en toe even op als iets dat wordt gezegd dat even zijn aandacht trekt.