Specialisatie
Familierecht
Mediation (scheidingsbemiddeling)
BOPZ

e-mail: vanhaaf@kiersadvocaten.nl


Lid van de vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS).vFAS stempel transp
Lid Mediaton federatie Nederland (MfN)logo MfN

but volgmij linkedin

Opleiding
Universiteit Utrecht (2000)
Specialisatieopleiding familierecht (vFAS)
Specialisatieopleiding mediator (vFAS)

Werkervaring
Stichting Rechtsbijstand Asiel (jurist)
Eiffel (jurist)

"Als mediator zoek ik samen met partijen naar een oplossing. Dit gaat op een informele manier, waarbij ook aandacht is voor de personen achter het conflict.
Ook in de procedures waarin ik één van beide partijen bijsta, zoek ik het overleg. Waar het niet lukt om er met behulp van één advocaat uit te komen, kunnen partijen met behulp van ieder een eigen advocaat vaak ook nog tot een gezamenlijke oplossing komen."

Over Marlies:

"Ik vind het enorm knap van je hoe je te werk gaat. Jij weet, zonder de factor mens uit het oog te verliezen waar je mee bezig bent. Klasse."