Uitgelicht

voordelig samen scheiden

KOSTEN: VOORDELIG EN DESKUNDIG SAMEN SCHEIDEN!

Bij ons kunt u via mediaton, als één van u of u allebei voor een toevoeging in aanmerking komt, voordelig scheiden. U betaalt bij ons altijd de laagste eigen bijdrage, € 54,- of € 107,-. Dat komt doordat wij MfN geregistreerd zijn. Dat voordeel hebt u niet bij een “gewone” advocaat. Daarnaast betaalt u altijd, bij iedere advocaat, tenminste € 81,- griffierecht.

Er zijn tegenwoordig heel veel mogelijkheden om via internet of andere scheidingsbemiddelaars die geen advocaat zijn te scheiden. Pas daar voor op! Vaak betaalt u uiteindelijk toch te veel en wordt u niet deskundig geholpen.

wettelijke indexering 2019

De wettelijke indexering 2019 bedraagt 2 %.

Dat percentage geldt voor alle alimentaties, tenzij iets anders is afgesproken of iets anders in de uitspraak van de rechter staat. U moet de te betalen alimentatie zelf in overleg met uw ex aanpassen met het wettelijke percentage. Zie voor voorgaande jaren het LBIO

Welkom bij Kiers Advocaten & Mediators in Deventer. Wij zijn gespecialiseerd in familierecht en vreemdelingenrecht. Ook voor WSNP kunt u bij ons terecht. Voor  strafrecht, verwijzen wij u door naar mr. Van der Lem, die u wel op ons kantoor kan ontvangen,

Behalve als uw advocaat treden wij ook op als scheidingsmediator. Hierbij staat voorop dat de scheiding of een ander probleem, zoals omgang, alimentatie, gezag erkenning, in goed overleg worden geregeld.

Wij zijn lid van NOVA, de Nederlandse Orde van advocaten. adres van de Orde: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070 3353535, info@advocatenorde.

model openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

Mr. M.F. Kiers en mr. H.C. Kiers hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

M.F. Kiers:

– Personen en familierecht

– Asielrecht

– Vreemdelingenrecht

– WSNP

H.C. Kiers:

Personen en familierecht

Deze registratie verplicht ons elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Kiers Advocaten & Mediators is een maatschap. Er wordt dus voor gezamenlijke rekening en risico gewerkt.

Wij werken volgens de gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht. 

 

1.  De advocaat overtuigt zijn cliënt van de noodzaak van een constructieve en

     oplossingsgerichte benadering – al dan niet door mediation - en legt in zijn

     opdrachtbevestiging vast dat hij steeds van die benadering uitgaat.

2.  Hij werkt toe naar een nieuw en voor alle betrokkenen houdbaar evenwicht. Hij

     ontmoedigt een opvatting waarbij een familiezaak wordt beschouwd als een die

     gewonnen of verloren kan worden.

 

3.  De advocaat laat het doen van een scheidingsmededeling aan zijn cliënt over. Hij

     stimuleert de cliënt om op volwassen wijze te blijven communiceren en het conflict

     beheersbaar te houden. De advocaat stimuleert dat partijen zaken die aan henzelf

     over kunnen worden gelaten zelf behartigen en dat zij gebruik maken van daarvoor

     geëigende voorzieningen.

4.  De advocaat maakt duidelijk dat de belangen en rechten van kinderen in het licht

     van verantwoordelijk ouderschap – uitstijgend boven het conflict over beëindiging

     van de relatie – worden behandeld. Financiële belangen worden niet vermengd met

     andere belangen en rechten van kinderen, waaronder met name het recht op omgang.

5.  De advocaat hanteert een professionele distantie, maar de-escaleert waar dat nodig is. Hij onderkent de gebruikelijke emoties, maar wakkert ze niet aan. In correspondentie vermijdt hij taalgebruik dat de wederpartij of zijn advocaat diskwalificeert of als onnodig grievend ervaren kan worden.

6.  De advocaat gebruikt al zijn vaardigheden om conflicten terug te brengen tot hun (juridische) kern en werkt doelgericht naar praktische oplossingen. Hij spreekt andere betrokkenen in de procedure daarop aan.

7.  De advocaat zorgt dat financiële en emotionele kosten zoveel mogelijk beperkt

     blijven, aan beide zijden.

8.  De advocaat met deze specialisatie onderhoudt, aantoonbaar, zijn kennis en

     vaardigheden.

Verder-online nieuws

24 juli 2019